Bakteri ve maya gibi mikroorganizmaları kullanarak rekombinant protein (enzimler), biyoküte ve biyoyakıt üretimek için farklı hacimlerdeki (3L ve 13L) biyoproses cihazların kullanımı ve pilot ölçekte biyoteknolojik ürünlerin geliştirilmesi için hizmet vermekteyiz.