PROJENİN MİSYONU VE VİZYONU

Merkezin misyonu, özellikle Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Bölgesi’nde olan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova’da en güçlü sektörler olan deri, kağıt, gıda, tekstil ve kimya-ilaç sektörlerinde yaygın olarak kullanılan ve temini tamamıyla ithalat yolu ile gerçekleştirilen kimyasalların içinde birim fiyatı en yüksek olan enzimlerin ülkemizde yerli ve milli olarak üretilmesidir.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yüksek ithalat hacmine sahip olan enzimlere ayrılan bütçe her yıl artmaktadır. Bu noktada ülke ekonomisine her alanda katkıda bulunmak ve dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için enzimlerin MARKA bölgesinde kurulacak bir merkez ile üretilmesi ve enzim üretim altyapısının oluşturulması ihtiyacı doğmuştur.

Kurulan merkezle tüm Türkiye’de bu alanda karşılaşılan birçok sorunun da önüne geçilmesi planlanmaktadır. Gebze’de farklı kaynaklardan enzim üretimi yapan bir merkez kurulması durumunda enzim ithalatına ayrılan bu bütçe ülkemizde kalacaktır.

Bu kapsamda Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteği ile Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan Enzim Test ve Danışmanlık Merkezi’nin (ETDAM) MARKA Bölgesinde ve ülkemizde öncü olması beklenmektedir. Bu kapsamda Enzim Test ve Danışmanlık Merkezi;

-Bölgenin hedef sektörlerinin üretim süreçlerinde en çok kullanılan enzimlerin endüstriyel ölçekte üretilmeleri için gerekli enzim prototiplerin MARKA Bölgesi’ndeki üniversiteler ve özel sektör Ar-Ge merkezlerindeki araştırmacılardan oluşturulmuş Danışma Kurulu üyeleri ile merkezde üretiminin sağlanması ve elde edilen sonuçların enzim üretimi konusunda yatırım yapmak isteyenlerle paylaşılması,

-Ülkemizde enzimleri yerli ve milli olarak üretilmesi ile ekonomiye her alanda katkı sunmak,

– Enzim açısından tamamen dışa bağımlı olduğumuz farklı sektörlerde kullanılmak üzere yerli enzim üretimi için yeni kaynakların araştırılması, enzim aktivite, kararlılık vs. testleri, analiz, sertifikasyon ve enzim üretimi-uygulamaları ve araştırmaları konusunda danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve alan ile ilgili nitelikli personelin yetiştirileceği alt yapının oluşturulması,

-Enzimlerin farklı sektörlerde doğru kullanım becerisinin kazandırılması ile işletmelerin rekabet gücünün arttırılması ve biyoteknoloji alanında Ar-Ge-yenilik ekosistemi kapasitelerinin geliştirilmesi,

– MARKA Bölgesi’ndeki kamu ve özel sektörden seçilmiş araştırmacılardan oluşturulmuş olan Danışma Kurulu Üyelerinin enzim temelli ileri düzeydeki bilgi birikiminin üniversite-sanayi iş birliğine aktarımının sağlanması ve hedef sektörde eksikliği hissedilen üniversite-sanayi is birliğinin güçlenmesi,

– Hedef sektörler ve araştırmacı kurum/kuruluşlar arasında ortak fiziki altyapıya dönüşecek ve bölgede hizmet verecek hub mantığı ile bilgi ve teknoloji transferini desteklenmesi,

-Bölgedeki araştırmacıların enzimler konusunda kendi kurum altyapıları ile gerçekleştiremedikleri deneyleri, merkez altyapısını ortak kullanarak gerçekleştirmeleri

-Araştırma kurum ve kuruluşlarında enzim bazlı projelerin artmasına ve sanayi ile buluşmasına katkı sunmak,

– Oluşturulan hub sistemi ile öğrenci, akademisyen, sektör çalışanları ve girişimcilerin buluşabileceği ortak bir platformun oluşturulması,

– Yapılacak bilimsel faaliyetler ile sektörde farkındalık yaratılması ve yetişen öğrencilerin sanayi ile buluşmasının sağlanmasıdır.