İstenilen proteinin farklı konakçı hücrelerde (E. coli, P. pastoris, S. cerevisea ) farklı hacimlerde (3L ve 15L) üretimini gerçekleştirmekteyiz.