İstenilen enzimin aktivite testleri ve enzime aktivitesine etki eden çeşitli faktörlerin (pH, sıcaklık, tampon çözelti konsantrasyonu vb.) optimizasyonunu sağlamaktayız.